1. Kadetska liga – tehnički organiztor ŠK Šibenik

1. Kadetska liga regije Jug će se igrati u 3.3. i 10.3. u prostorijama ŠK Šibenik.

Mole se klubovi da donesu dva ispravna digitalna sata, organizator će se pobrinuti za šahove.

Zahvaljujem se ŠK Šibenik na ustupljenim prostorijama!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *